Hoffman System Construction

polski rynek inwestycyjny

Dziś Polska jest jedną z największych gospodarek w Europie

BIP ranking w EUROPIE (w bn €)

1 Niemcy 2,738
2 Francja 2,060
3 UK 1,889
4 Włochy 1,560
5 Hiszpania 1,023
6 Holandia 603
7 Szwecja 421
8 Polska 390
9 Belgia 383
10 Austria 313

BIP ranking w CEE* (w bn €)
*2013 without Russia

1 Polska 2,738
2 Czechy 2,060
3 Rumunia 1,889
4 Węgry 1,560
5 Słowacja 1,023
6 Chorwacja 603
7 Bułgaria 421
8 Słowenia 390
9 Litwa 383
10 Łotwa 313

Polska jest jedną z najszybsciej rozwijających się gospodarek w UE

GDP wzrost > 3% (Niemcy: <2%)

Udział sektora usług: ~ 65%
(Niemcy: <2%)

Tempo wzrostu gospodarczego znacznie powyżej średniej UE

… wraz ze wzrostem wydatków konsumpcyjnych

Realny wzrost płac >3%
(Niemcy: <2%)

Wzrost nabywczy 2003 – 2013
74%

Korzystny klimat dla handlu detalicznego

Stabilne trendy kursu wymiany walut

Rozwój stabilnego kursu wymiany walut

Wzrost kursu waluty od 2010 c.6%

Przejście do strefy Euro zaplanowana na 2020

10 powodów aby inwestować w Polsce

  • 1. Centralne położenie w Europie

  • 2. Stabilne ramy prawne

  • 3. Silna i stabilna gospodarka

  • 4. Największe BPO/SSC centrum w CEE

  • 5. Lokalne inicjatywy wspierające biznes

  • 6. Silna pozycja w rankingach Europy

  • 7. Najlepiej rozwinięty rynek nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

  • 8. Najwyższe kwoty inwestycji w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

  • 9. Największe miejsce dla inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej

  • 10. Wykształcona siła robocza przy konkurencyjnych kosztach